Tổ chức gala dinner chuyên nghiệp với tổ chức sự kiện uy tín

Trục y của các biểu đồ này là hằng số sao cho chúng có thể được so sánh dễ dàng. Một điều nên ngay lập tức nhảy ra ngoài là các sự kiện được đẩy sẽ thấy 2x đến 5x lượt xem hàng giờ cao nhất mà các sự kiện không được đẩy phổ biến nhất nhìn thấy trong cùng khoảng thời gian. Đây là một hiệu ứng rất lớn.Những người hoài nghi nên nghĩ rằng ít nhất có thể hiểu rằng tất cả 13 sự kiện được đẩy này chỉ xảy ra là phổ biến nhất, và có lẽ các thông báo đẩy chỉ chồng chất lên một ngọn lửa đã thu hút sự chú ý đến những tổ chức gala dinner ngày lễ tổng kết cuối năm của công ty.

Những người hoài nghi nên nghĩ rằng ít nhất có thể hiểu rằng

Những người hoài nghi nên nghĩ rằng ít nhất có thể hiểu rằng

Đây là biểu đồ hiển thị sự kiện được xem nhiều nhất trong toàn bộ lịch biểu.Thuận tiện cho sự kiện này không được đánh dấu bằng thông báo đẩy. Hơn nữa, sự kiện này cực kỳ phổ biến, nhìn thấy gần gấp đôi tổng số lượt xem sự kiện được xem nhiều nhất tiếp theo được thấy trong suốt bốn ngày mà hội nghị này đã diễn ra. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ lợi ích hữu cơ trông như thế nào. Quan điểm của sự kiện này được duy trì nhiều hơn trong suốt quá trình hội nghị mặc dù có đỉnh cao nhất nhỏ hơn game bài, tài xỉu. Tham khảo thêm về bài viết mời bạn xem thêm tại: https://sukienachau.com/

Leave a Comment