Linh đi như người mất hồn

Mọi cảm xúc dần dần rối loạn. Bố vẫn còn nhớ đến cô ư? Thực sự vẫn còn nhớ đến một Bình Tâm nhỏ bé ngày nào ư? Bố đã vì cô mà tát Chi ư? Bố đã vì cô mà mắng dì Lam ư? Ôi! Linh... Read more →

Bắt đầu suy nghĩ lại mội chuyện

Đến lúc này cô bắt đầu suy nghĩ lại mội chuyện, đặc biệt là vấn đề tình cảm của mình. Hằng nhìn Huệ, cô đang  cảm thấy người cô  con gái trước mắt này thật mâu thuẫn nữa . Tình... Read more →
1 8 9 10