Quản lý tất cả các chuỗi shop thể thao bán máy chạy bộ điện nhập khẩu

– Ngọc Nhược hiền chất nữ , tiếp nhận cửa hàng Đào công tử, chuyện này vạn vạn lần không được đâu!

Lâm Điều Hủ nhận ra gã đó, ngày đó xông vào cứu máy chạy bộ nhập khẩu Ngọc Sương, cũng chính gã giở trò cản trở, Lâm Điều Hủ còn cãi nhau với hắn một trận. Hình như là đường đệ của Tiêu lão gia, còn nhớ phu nhân gọi hắn là tứ đệ.

Quả nhiên, Tiêu Lâm Đàn nghe xong liền biến sắc, lạnh lùng hỏi:

– Có gì mà không được? Tứ thúc nói nghe thử xem?

Tứ thúc cao giọng sang sảng:

– Ngọc Nhược hiền chất nữ, Đào Vĩnh Du đại nhân là máy tập chạy bộ đa năng Tô Châu chức tạo, quản lý tất cả các xưởng dệt cả tỉnh Giang Tô. Tiêu gia chúng ta kinh doanh vải vóc trang phục nhiều năm, có quan hệ khăng khít với Tô Châu chức tạo, nhiều năm nay chẳng phải nhờ thế vẫn làm ăn yên ổn sao? Việc làm ăn của Tiêu gia còn phải mong chờ Đào đại nhân chiếu cố nhiều, tại sao lại trở tại địa điểm bán máy chạy bộ mặt với họ? Nếu như bây giờ vì việc này, đắc tội với Đào công tử thì không đáng kể, nhưng nếu đắc tội với Đào đại nhân, chỉ cần một câu nói của chức tạo đại nhân, việc sinh tồn của cửa hàng ta sẽ gặp vấn đề, điều này tuyệt đối bất lợi với Tiêu gia.

máy chạy bộ điện cao cấp

Sinh tồn? Không có Lâm Tam, Đào gia đã thôn tính chúng ta từ lâu rồi, còn đâu ra mà bàn chuyện sinh tồn? Tiêu Lâm Đàn hừ một tiếng, mím môi hỏi:

– Thế theo cao kiến của Tứ thúc, phải xử lý làm sao cho thỏa đáng đây?

Tứ thúc nói:

– Hiền chất nữ, Tứ thúc từng trải hơn cháu, kiến thức nên mua máy chạy bộ hãng nào về việc này cũng nhiều hơn. Theo thiển ý của ta, chi bằng đem trả lại cửa hàng trang phục lại cho Đào gia, cũng là thể hiện thành ý của Tiêu gia, đồng thời giữ gìn quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà.

Máy chạy bộ điện nhập khẩu được quản lý thị trường rất chặt

Quả nhiên là thiển ý, hoàn toàn nông cạn! Theo ý máy đi bộ bằng điện của lão già https://thethaotaiphat.com.vn/may-chay-bo-dien/c17.html này, có khi lão đang mong gả Tiêu đại tiểu thư cho Đào gia để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp cũng nên. Lâm Điều Hủ thấy khinh bỉ tên Tứ thúc này mua máy chạy bộ điện ở đâu vô cùng, đúng là gan thỏ đế điển hình, còn bảo là quang minh chính đại.

Tiêu Lâm Đàn cố nén giận mà nói:

– Tứ thúc, từ khi Đào gia kinh doanh vải vóc, trên mua máy chạy bộ ở Hà Nội thương trường xung đột với chúng ta không chỉ một hai lần. Tứ thúc nói muốn giữ gìn quan hệ tốt đẹp với Đào gia, nhưng cháu đây xin hỏi lại một câu, trong nhất cử nhất động của Đào gia, đã bao giờ giữ gìn quan hệ với chúng ta chưa?

Leave a Comment